BUI-Motion

 

Generalforsamling

Onsdag d. 19. februar 2020 Kl. 18:30

Kulturhuset Egernsund

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.

5. Cheftræneren har ordet.

6. Vedtagelse af Vedtægter for BUI-motion. Udsendt sammen med indkaldelsen.

7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

8. Valg til bestyrelse:

a)    Formand. Vælges for 1 år, da Per måtte stoppe pga. sygdom.

b)    Næstformand (2 år lige år). Lars modtager genvalg.

c)    Kasserer (2 år i lige år). Janne modtager genvalg.

d)   Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år). Kirsten og Jan er valgt. Ikke på valg, men Jan ønsker at træde ud af bestyrelsen, derfor skal hans afløser vælges for 1 år.

9.  Valg af suppleant (hvert år). Rune genopstiller.

10. Eventuelt

·   Årets fælles ture?

·   Div. Aktiviteter, herunder afholdelse af Gendarmløbet

·   Årets løbekammerat (der stemmes af de fremmødte på en af de tilstedeværende, de synes, der har gjort en ekstra indsats i klubben det foregående år).

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 PS: Kun medlemmer der har betalt årets kontingent kan deltage i generalforsamlingen,

Tilmelding er nødvendig aht. bespisning efter generalforsamlingen.
Tilmedling sker på foreningens Facebookside under "Begivenheder" eller på mail til larslundsgaard@gmail.com

 

 

 

 

BUI Motion, din løbeklub