Kontingent er i 2019 kr. 200,-
Kontingent perioden løber 1. april til  31. marts.

De skal indbetales på konto: 9797 0000097381
Mobilpay: 777748HUSK at betale din kontingent

til tiden 
wink
BUI Motion, din løbeklub