Generalforsamling 2018

BUI – Motion Generalforsamling
Onsdag d. 21. februar. 2018 Kl. 19:00
Idrætscenterets Cafeteria

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede og godkendte regnskab.
  Godkendelse af Budget for år 2018.
 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 5. Valg af:
  • Formand, (2 år i ulige år) Per Busch Givskov, ikke på valg
  • Næstformand (2 år lige år) Lars Sørensen, på valg, genopstiller
  • Kasserer (2 år i lige år) Ulla Dinesen, på valg, genopstiller ikke.
  • Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år), Kirsten Sørensen, ikke på valg
  • Suppleant (hvert år) Malene Krogh Thyssen, på valg, genopstiller.
 6. Fastsættelse af kontingent for år 2018
 7. Eventuelt
  • Årets fælles ture?
  • Div. Aktiviteter, herunder afholdelse af Gendarmløbet
  • Årets løbekammerat (der stemmes af de fremmødte, på en de syntes der har gjort en ekstra indsats i klubben det foregående år )

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

PS: Kun medlemmer der har betalt årets kontingent kan deltage i generalforsamlingen, Tilmelding er nødvendig aht. bespisning efter generalforsamlingen.

Klubtur til Årø (23. sept 2017)

Der er nu åbnet for tilmelding til Årø Naturløb, og da der kun er plads til 300 deltagere, skal vi nok være hurtigt ude af starthullerne – men det er vi jo vant til 🙂
Løbet afvikles lørdag den 23. september, og du skal afsætte hele dagen til arrangementet, da klubben efter løbet inviterer til fællesspisning.
Du skal selv tilmelde dig til løbet og betale 175,- kr. for deltagelse.
Link: http://my1.raceresult.com/70473/info?lang=dk
Klubben betaler bustransport og den efterfølgende spisning.
Du kan vælge mellem gåtur på 5 km eller løbeture på 5 km, 10 km, 15 km (hård rute!) og 21 km.
Når du er tilmeldt på my.race|result melder du dig til klubturen her på Facebook.
Vel mødt til en hyggelig fællestur.

spørgsmål?
hendvend dig til formand Per eller næstformand Lars (se her)

Har du lyst til at løbe? (eller cykle?)*

BUI-motion inviterer igen til løbe-start.

Løb er sjov, sund og god motion, som giver mere energi i hverdagen.

Du har sikkert set medlemmerne af løbeklubben, når vi træner onsdag aften fra kl. 18 eller søndag formiddag fra kl. 10? Kunne du tænke dig at være med? Så har vi helt sikkert også plads til dig!

Løbeklubben er nemlig for alle – uanset om du er helt ny løber, eller du allerede nu kan løbe fx 5 eller 10 km.

Læs resten

Cykeltur /-træning med BUI-motion

De fleste løbere får jo desværre indimellem en skade, som bevirker en kortere eller længere pause med løbet.
Så kunne det måske være godt stadig at have mulighed for, at træne kroppen med en cykeltur ? Løb og cykling sammen har vist sig, at være en supergod trænings-kombination.
Derfor prøver vi nu med at tilbyde cykelture på mellem 10 og 15 km hver søndag, ( såfremt vintervejret tillader det). Så kan de af jer, der måtte have lyst eller behov for det, tilslutte jer. Der kræves kun en cykel og lysten til at være med 🙂
Vi vil tilstræbe at være tilbage ved centeret således, at vi kan hygge os med løbegrupperne efterfølgende ( kaffe og kakao)
Tovholder: Kirsten Sørensen

bustur til Mandø

BUI-motion arrangerer en bustur til Mandø Marathon

med distancer 6km, 10km 21.1km 42.2km

Dagsprogrammet:

Afgang:

Kl. 5:45 køres der fra Broager Hallen, Skolevej (samme side på halen som vi har onsdags træning)

 1. Stop er i Egernsund ved bus stoppe stedet på Brovej, lige efter Skovgade
 2. Stop er ved Ulsnæscenter Gråsten (ved bus stoppe stedet Sildekulevej
 3. Stop er i Vestervedsted

Alle der har tilmeldt sig turen igennem klubben, dvs. inden den 19. juni, er registeret på vores fælles tilmelding til lørdagspakken.

I andre der senere selv har tilmeldt jer, skal huske at medbringe kvitteringen på lørdagspakken. Ellers komme I ikke med Mandøbussen.

(tilmeldings-link helt i bunden af dette opslag)

Læs resten