BUI - Motion

 

Generalforsamling

Onsdag d. 22. februar 2023 Kl. 18:00

Kulturhuset Egernsund

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.
 5. Cheftræneren har ordet.
 6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen).
 7. Valg til bestyrelse:
 • Formand, (2 år i ulige år) Lars Lundsgaard Sørensen, genopstiller ikke.
 • Næstformand (2 år lige år) ikke på valg.
 • Kasserer (2 år i lige år) ikke på valg.
 • Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år)
  Christina Simonsen, genopstiller.
  Michael Jacobsen, genopstiller.
 • Valg af suppleant Susanna Klausen (hvert år), genopstiller.

     8. Eventuelt

 • Årets fælles ture?
 • Aktiviteter, herunder afholdelse af Gendarmløbet
 • Årets løbekammerat (der stemmes af de fremmødte, på en de syntes der har gjort en ekstra indsats i klubben det foregående år )

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

PS: Kun medlemmer der har betalt årets kontingent kan deltage i generalforsamlingen,

 

Tilmelding på Memberlink (aktivitetskalenderen) senest 19. februar er nødvendig aht. bespisning.