BUI - Motion

 

Generalforsamling

Onsdag d. 26. maj 2021 Kl. 19:00

Kulturhuset Egernsund

 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.
  5. Cheftræneren har ordet.
  6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  7. Valg til bestyrelse:
  8. Formand, (2 år i ulige år) Lars Lundsgaard Sørensen, genopstiller
  9. Næstformand (2 år lige år) ikke på valg
  10. Kasserer (2 år i lige år) ikke på valg
  11. Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år), Kirsten Sørensen (genopstiller ikke),
   Christina Simonsen (genopstiller).
  12. Valg af suppleant (hvert år) Erik Haase, genopstiller.
  13. Eventuelt
  • Årets fælles ture?
  • Aktiviteter, herunder afholdelse af Gendarmløbet
  • Årets løbekammerat (der stemmes af de fremmødte, på en de syntes der har gjort en ekstra indsats i klubben det foregående år )

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

   

  PS: Kun medlemmer der har betalt årets kontingent kan deltage i generalforsamlingen,

  Tilmelding på Memberlink (aktivitetskalenderen) senest 24. maj er nødvendig aht. bespisning efter generalforsamlingen