BUI - Motion

 

Generalforsamling

Onsdag d. 19. februar 2020 Kl. 18:30

Kulturhuset Egernsund

 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.
 5. Cheftræneren har ordet.
 6. Vedtagelse af Vedtægter for BUI-motion. Udsendt sammen med indkaldelsen.
 7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg til bestyrelse:
  a) Formand. Vælges for 1 år, da Per måtte stoppe pga. sygdom.
  b) Næstformand (2 år lige år). Lars modtager genvalg.
  c) Kasserer (2 år i lige år). Janne modtager genvalg.
  d) Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år). Kirsten og Jan er valgt. Ikke på valg, men Jan ønsker at træde ud af bestyrelsen, derfor skal hans afløser vælges for 1 år.
 9. Valg af suppleant (hvert år). Rune genopstiller.
 10. Eventuelt
 • Årets fælles ture?
 • Aktiviteter, herunder afholdelse af Gendarmløbet
 • Årets løbekammerat (der stemmes af de fremmødte på en af de tilstedeværende, de synes, der har gjort en ekstra indsats i klubben det foregående år).

 

 Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

 PS: Kun medlemmer der har betalt årets kontingent kan deltage i generalforsamlingen,

Tilmelding er nødvendig aht. bespisning efter generalforsamlingen.