Gendarmløbet – Regler og vilkår

Som arrangør af Gendarmløbet er det vores håb, at alle, der enten deltager eller er med som tilskuer, vil opleve en dejlig dag på Broagerland.

Når vi planlægger en så stor begivenhed, som Gendarmløbet er, tænker vi meget i de gode oplevelser, ligesom sikkerhed naturligvis er meget højt prioriteret.

Vi vil derfor bede dig læse disse regler og vilkår, så vi har en fælles forståelse af, hvordan løbet afvikles.

 • Deltagerne skal følge arrangørens anvisninger gennem hele løbet.
 • Deltagerne skal overholde arrangørens anvisninger ved overskridelse af tidsgrænsen eller anden mulig årsag til løbsstop.
  Det er ikke tilladt at starte i en anden persons navn.
  Navne- og distanceændring kan ske frem til tilmeldingsfristen og på dagen.
 • Færdselsreglerne skal overholdes.
  Der er mange hjælpere rundt omkring på ruterne, men de har ikke lov til at standse bilerne. Hvis en hjælper skønner, at det er nødvendigt at gribe ind, er det løberen, der stoppes – ikke bilerne!
 • Hvor der ikke er fortov, skal der løbes i venstre side af vejen.
 • Der skal løbes med hensyntagen til naturen, andre deltagere og tilskuere. På smalle stier bedes deltagerne holde godt til højre, så hurtigere løbere kan komme forbi. Her må gående ind på én række.
 • Ledsagerbiler, -cykler eller andre køretøjer er ikke tilladt, og dele af ruten vil være lukket for biltrafik.
 • Det er ikke tilladt at smide affald, f.eks. gels på ruten. Brug i stedet de opstillede skraldespande i depotzonerne.
 • Deltagere, der ikke følger løbsreglerne, kan blive diskvalificeret.
 • Hvis ulykke/skade opstår under løbet, skal du kontakte nærmeste official.
  Hvis skaden vurderes at være alvorlig, vil hjælp blive tilkaldt enten på 112 eller hos vores samarittere.
 • Ansvarsfraskrivelse:
  BUI – Motion er forsikret gennem vores medlemskab af DGI og DAF, men vi anbefaler, at du selv har en fritidsulykkesforsikring. Vi kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl/skader på udstyr eller mangler ved disse, eller for personskader der kommer i forbindelse med din/jeres deltagelse i Gendarmløbet.
  BUI – Motion kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for tab i forbindelse med din deltagelse i løbet.
  Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som f.eks. skyldes vejret eller andre omstændigheder, som vi ikke har ansvaret for eller indflydelse på.
 • Tilbagebetaling af løbsgebyr:
  Alle tilmeldinger er bindende. Ingen dele af gebyret vil blive refunderet, selv om deltagerne af forskellige årsager (sygdom, etc.) ikke kan deltage.
  Dog kan navne- og distanceændring ske frem til tilmeldingsfristen og på dagen.
 • Foto:
  Under løbet er der fotografer på ruten og stævnepladsen, som tager billeder af begivenheden.
  Disse billeder har arrangørerne ret til at bruge til kommercielle formål – f.eks. reklamer og kampagner.
 • Antidoping Danmark:
  Deltagerne i Gendarmløbet har pligt til at underkaste sig eventuel dopingkontrol, som udføres af Antidoping Danmark.

Præmier mv.

Der vil være præmier til følgende:

 • Børneløb: Hurtigste pige og hurtigste dreng.
 • 5 km: Hurtigste pige og hurtigste dreng. Hurtigste kvinde og hurtigste mand.
 • 10 km: Hurtigste pige og hurtigste dreng. Hurtigste kvinde og hurtigste mand.
 • 21 km: Hurtigste kvinde og hurtigste mand.
 • 29 km: Hurtigste kvinde og hurtigste mand.

Derudover kan der være specialpræmier (Se opslag v. nummerudleveringen).

Hvis vore sponsorer stiller lodtrækningspræmier til rådighed, vil der være lister opslået med de heldige startnumre. Du skal selv kontrollere, om du har vundet.

Præmier skal afhentes på løbsdagen - vi kan ikke eftersende præmierne.

For alle præmier gælder, at ikke-afhentede præmier tilfalder klubben.

 

Ret til ændringer forbeholdes.